Experiment. Fail fast and fail frequently

 

Fail fast and fail frequently”

Learn fast and learn frequently”.

De term “Faal snel en faal vaak” is geen nieuw concept en wordt al veel toegepast door start-ups en bij softwareontwikkeling. Het betekent door middel van snelle experimenten, het relatief goedkoop verkrijgen van een onschatbare waarde aan inzichten en ideeën. Leren van uitkomsten uit experimenten is wat een organisatie sterker en meer flexibel maakt. Het doel is om de uitkomsten te integreren door de gehele organisatie heen.

Deze nieuwe ontwikkeling zorgt voor een omslag in de cultuur van de gehele organisatie. We zijn opgevoed en opgeleid met de cultuur van: “Hard werken; investeer in tijd, wat leidt tot succes”.

In een relatief korte tijd is dit omgezet in: “Misluk snel en vaak, Leer snel en vaak daarvan”.

Het voordeel is voor de gehele organisatie: het openstaan voor nieuwe en snelle aanpassingen. Met de bereidheid om te experimenteren en snel te leren wordt de organisatie meer gericht op een continue kwaliteitsverbetering. Vergelijk daarbij de lagere opstartkosten van kleinere en kortlopende projecten met de kapitale kosten bij de door IT bedrijven opgelegde mega projecten, die bovendien ook nog vaak mislukken.

Conduct Experiment

Het concept Conduct is ontwikkeld om op een consistente en voorspelbare en vooral flexibele manier bedrijfsprocessen te implementeren en/of aan te passen. Conduct staat voor een concept met vele mogelijkheden die tot dezelfde familie behoren. “Experiment” is een van de toepassingen of applicatie binnen het concept Conduct.

Organisaties hebben de noodzaak om hun huidige applicatieve en database gestuurde modellen om te bouwen naar een data gestuurd model. Het transitie proces naar een data-gestuurde organisatie is moeilijk en vaak zo ontmoedigend dat het maar half wordt ingezet. Wij hebben AvenQure ingericht om, ondersteund met Conduct, deze transformatie naar effectief big data gebruik, te begeleiden.

Hiervoor is het zeven stappenplan ontwikkeld(link) evenals het Conduct Experiment, om deze transitie zowel procesmatig als technisch te begeleiden.

Experiment” levert de business een eenvoudig te bedienen dashboard waarin de onmisbare functionaliteiten van bestaande applicaties zichtbaar zijn, maar waaraan tevens nieuwe functionaliteiten eenvoudig toegevoegd kunnen worden. De ontsluiting van nieuwe en nog ongebruikte data toont hier onmiddellijk zijn nut. Met de introductie van “Experiment” in uw nieuwe gegevensarchitectuur stapt u in een klap verder in ontwikkeling en is het mogelijk om desgewenst afscheid van uw oude applicaties nemen, maar ook van de oude technologie-architectuur die nog gebaseerd is op die applicaties.

Met Conduct Experiment geeft u de Business een krachtige tool om via kortlopende experimenten toepassingen en functionaliteiten neer te zetten. Het Experiment slaagt altijd: ofwel de nieuwe functionaliteiten zijn succesvol en leveren direct nieuwe toepassingen, ofwel met weet gelijk wat er anders moet en hoe! Men start probleemloos weer nieuwe Experiment.

Deze cyclus van continu falen, leren en bereid zijn om nieuwe mogelijkheden te benutten, snel en inzichtelijk, geeft uw organisatie het vertrouwen om de wereld met “Big Data” in te stappen.

The smart company

Conduct is all about quickly gaining new insights and capitalising on those new insights. It helps you turn your company into a smart company. It does so by making it less dependent on its IT organisation and its change process.

The sluggish IT change process

In many enterprises, the business people are tired of waiting for the IT departments to implement the new desired functionality. First of all requirements gathering, then developing, testing, installing, and also you have to know everything up front. Even with Agile teams they need to know the specifications of the new function all up front. What happens if you change your mind? You have to wait for the next sprint to redevelop. Yet another intake. Again developing, then adapting the test scenarios, and then installing, user acceptance testing, pre-prod testing. And oh wait, did you conform to the acceptance criteria of your application support organisation? Now what’s agile in that?

What if you would have agile business teams instead? No longer waiting for the IT guys? Instead you would have a platform where you add your new insights, see how it behaves. If you like it, you keep it, if not, then not. Just add, and stir, ah well no stirring required. Non-intrusively. Everything else just keeps running.

How to turn into the smart company

How? All you do is listening for events. Do your trick with them, and see what happens. If you like your new trick, maybe others will too. If so, then people will start listening for events you generate. The more they listen, the more your new trick is used. Old tricks, which are no longer used, are marked for removal automatically. No waist goes unnoticed. That’s Conduct. Lean and mean. Quick to change. Hello to cells and stimuli, goodbye to BPM!

Business SCRUM teams

Imagine a SCRUM team with business people only. Or perhaps add a compliancy officer. You want to get more out of the data available to you. Start brainstorming about what all those events imply. What they mean. Can we use those events? Do they really mean something important?Yes, then lets implement them. Add new brain cells to your department, your organisation and continue to grow smarter quickly.

In February this year we will be starting a new IoT project with a business SCRUM team. Conduct has been in beta version for some time now, and time has come to work on the UX of the design interface. Together with accountants and bookkeepers we will be working on Conduct implementation of Mezzo.

If you are interested in how you can grow your company into a smart company quickly, contact us for a demo.