Experiment. Fail fast and fail frequently

 

Fail fast and fail frequently”

Learn fast and learn frequently”.

De term “Faal snel en faal vaak” is geen nieuw concept en wordt al veel toegepast door start-ups en bij softwareontwikkeling. Het betekent door middel van snelle experimenten, het relatief goedkoop verkrijgen van een onschatbare waarde aan inzichten en ideeën. Leren van uitkomsten uit experimenten is wat een organisatie sterker en meer flexibel maakt. Het doel is om de uitkomsten te integreren door de gehele organisatie heen.

Deze nieuwe ontwikkeling zorgt voor een omslag in de cultuur van de gehele organisatie. We zijn opgevoed en opgeleid met de cultuur van: “Hard werken; investeer in tijd, wat leidt tot succes”.

In een relatief korte tijd is dit omgezet in: “Misluk snel en vaak, Leer snel en vaak daarvan”.

Het voordeel is voor de gehele organisatie: het openstaan voor nieuwe en snelle aanpassingen. Met de bereidheid om te experimenteren en snel te leren wordt de organisatie meer gericht op een continue kwaliteitsverbetering. Vergelijk daarbij de lagere opstartkosten van kleinere en kortlopende projecten met de kapitale kosten bij de door IT bedrijven opgelegde mega projecten, die bovendien ook nog vaak mislukken.

Conduct Experiment

Het concept Conduct is ontwikkeld om op een consistente en voorspelbare en vooral flexibele manier bedrijfsprocessen te implementeren en/of aan te passen. Conduct staat voor een concept met vele mogelijkheden die tot dezelfde familie behoren. “Experiment” is een van de toepassingen of applicatie binnen het concept Conduct.

Organisaties hebben de noodzaak om hun huidige applicatieve en database gestuurde modellen om te bouwen naar een data gestuurd model. Het transitie proces naar een data-gestuurde organisatie is moeilijk en vaak zo ontmoedigend dat het maar half wordt ingezet. Wij hebben AvenQure ingericht om, ondersteund met Conduct, deze transformatie naar effectief big data gebruik, te begeleiden.

Hiervoor is het zeven stappenplan ontwikkeld(link) evenals het Conduct Experiment, om deze transitie zowel procesmatig als technisch te begeleiden.

Experiment” levert de business een eenvoudig te bedienen dashboard waarin de onmisbare functionaliteiten van bestaande applicaties zichtbaar zijn, maar waaraan tevens nieuwe functionaliteiten eenvoudig toegevoegd kunnen worden. De ontsluiting van nieuwe en nog ongebruikte data toont hier onmiddellijk zijn nut. Met de introductie van “Experiment” in uw nieuwe gegevensarchitectuur stapt u in een klap verder in ontwikkeling en is het mogelijk om desgewenst afscheid van uw oude applicaties nemen, maar ook van de oude technologie-architectuur die nog gebaseerd is op die applicaties.

Met Conduct Experiment geeft u de Business een krachtige tool om via kortlopende experimenten toepassingen en functionaliteiten neer te zetten. Het Experiment slaagt altijd: ofwel de nieuwe functionaliteiten zijn succesvol en leveren direct nieuwe toepassingen, ofwel met weet gelijk wat er anders moet en hoe! Men start probleemloos weer nieuwe Experiment.

Deze cyclus van continu falen, leren en bereid zijn om nieuwe mogelijkheden te benutten, snel en inzichtelijk, geeft uw organisatie het vertrouwen om de wereld met “Big Data” in te stappen.

Conduct: revolutionizing the way we do architecture.

De omslachtige manieren die IT organisaties hebben bedacht om verbeteringen in architectuur te realiseren voor de business, gaat overboord!

Een van mijn laatste klussen voor mijn leven bij AvenQure betrof een advies over de staat van IT architectuur. Het was een klant uit Den Haag, in de technologiesector. Voor de eerste ontmoeting besloot ik mijn TOGAF kennis op te frissen om een duidelijk, samenhangend en overzichtelijk beeld van de nut en noodzaak te kunnen schetsen.

Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van de inhoud van TOGAF, een korte definitie. TOGAF is een architectuurraamwerk dat organisaties helpt bij het opbouwen van een architectuur-gedreven IT organisatie teneinde de business zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

TOGAF

TOGAF levert een cyclisch proces om architectuur te ontwikkelen en onderhouden (TOGAF ADM). Van business visie tot implementatie. Het proces doorloopt een aantal stappen waarbij de organisatie en doelstellingen worden bekeken vanuit de invalshoeken business, data, applicatie en tot slot technologie. TOGAF onderkent dus de noodzaak van wijzigingen in de technologie ten behoeve van wijzigingen in de business. Populair gezegd, je moet langs IT om je business processen aan te passen.

Je kunt onderscheid maken tussen twee type wijzigingen:

  • wijzigingen binnen een applicatie (functionaliteit)
  • wijzigingen in samenwerking tussen applicaties (interoperabiliteit).

Wijzigingen in samenwerking vereisen dezelfde technologie en dezelfde taal op gegevensniveau. Wijzigingen binnen een applicatie vereisen vertaling van business requirements naar IT implementatie.

Het overleg met de klant stond gepland voor 9 uur ’s ochtends. Ik was een kwartier onderweg toen mijn gedachten begonnen af te dwalen naar het aanstaande gesprek. Ik begon de stappen en deliverables van TOGAF ADM nog eens door te lopen toen het bij mij daagde. Of beter gezegd; ik begreep het niet meer. Volgens TOGAF ADM doorloop je via business-architectuur naar gegevens- en applicatiearchitectuur naar technologie-architectuur. Maar waarom eigenlijk? Waarom moeten we langs applicatiearchitectuur en technologiearchitectuur? Waarom moesten we voor wijzigingen aan functionaliteit langs de IT organisatie? Waarom waren er überhaupt nog applicaties? Om een lang verhaal kort te maken. Uit deze gedachtekronkel is uiteindelijk Conduct in haar huidige vorm ontstaan.

 

Conduct

Conduct is een platform waar, op een simpele manier, nieuwe functionaliteit kan worden toegevoegd, zonder dat daar een IT afdeling aan te pas komt. Conduct richt zich op samenwerkingsverbanden. Samenwerking tussen mensen, tussen afdelingen, groepen en organisaties. Het concept van applicaties is volledig losgelaten. Binnen Conduct bestaan geen applicaties meer, alleen samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat in TOGAF bewoording, de applicatiearchitectuur ook niet meer bestaat. Er is slechts de business-architectuur en de gegevensarchitectuur. En die gegevensarchitectuur kan direct door de business-mensen, en ook niet onbelangrijk non-intrusive, worden geïmplementeerd. Dus ja, ook over technologie-architectuur hoeft men zich geen zorgen meer te maken.

Kortom, voor de alledaagse wijzigingen in business logic hoeft u dus niet meer langs IT. Dit bespaart u kosten aan IT én maakt uw organisatie extreem wendbaar.