Conduct: revolutionizing the way we do architecture.

De omslachtige manieren die IT organisaties hebben bedacht om verbeteringen in architectuur te realiseren voor de business, gaat overboord!

Een van mijn laatste klussen voor mijn leven bij AvenQure betrof een advies over de staat van IT architectuur. Het was een klant uit Den Haag, in de technologiesector. Voor de eerste ontmoeting besloot ik mijn TOGAF kennis op te frissen om een duidelijk, samenhangend en overzichtelijk beeld van de nut en noodzaak te kunnen schetsen.

Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van de inhoud van TOGAF, een korte definitie. TOGAF is een architectuurraamwerk dat organisaties helpt bij het opbouwen van een architectuur-gedreven IT organisatie teneinde de business zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

TOGAF

TOGAF levert een cyclisch proces om architectuur te ontwikkelen en onderhouden (TOGAF ADM). Van business visie tot implementatie. Het proces doorloopt een aantal stappen waarbij de organisatie en doelstellingen worden bekeken vanuit de invalshoeken business, data, applicatie en tot slot technologie. TOGAF onderkent dus de noodzaak van wijzigingen in de technologie ten behoeve van wijzigingen in de business. Populair gezegd, je moet langs IT om je business processen aan te passen.

Je kunt onderscheid maken tussen twee type wijzigingen:

  • wijzigingen binnen een applicatie (functionaliteit)
  • wijzigingen in samenwerking tussen applicaties (interoperabiliteit).

Wijzigingen in samenwerking vereisen dezelfde technologie en dezelfde taal op gegevensniveau. Wijzigingen binnen een applicatie vereisen vertaling van business requirements naar IT implementatie.

Het overleg met de klant stond gepland voor 9 uur ’s ochtends. Ik was een kwartier onderweg toen mijn gedachten begonnen af te dwalen naar het aanstaande gesprek. Ik begon de stappen en deliverables van TOGAF ADM nog eens door te lopen toen het bij mij daagde. Of beter gezegd; ik begreep het niet meer. Volgens TOGAF ADM doorloop je via business-architectuur naar gegevens- en applicatiearchitectuur naar technologie-architectuur. Maar waarom eigenlijk? Waarom moeten we langs applicatiearchitectuur en technologiearchitectuur? Waarom moesten we voor wijzigingen aan functionaliteit langs de IT organisatie? Waarom waren er überhaupt nog applicaties? Om een lang verhaal kort te maken. Uit deze gedachtekronkel is uiteindelijk Conduct in haar huidige vorm ontstaan.

 

Conduct

Conduct is een platform waar, op een simpele manier, nieuwe functionaliteit kan worden toegevoegd, zonder dat daar een IT afdeling aan te pas komt. Conduct richt zich op samenwerkingsverbanden. Samenwerking tussen mensen, tussen afdelingen, groepen en organisaties. Het concept van applicaties is volledig losgelaten. Binnen Conduct bestaan geen applicaties meer, alleen samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat in TOGAF bewoording, de applicatiearchitectuur ook niet meer bestaat. Er is slechts de business-architectuur en de gegevensarchitectuur. En die gegevensarchitectuur kan direct door de business-mensen, en ook niet onbelangrijk non-intrusive, worden geïmplementeerd. Dus ja, ook over technologie-architectuur hoeft men zich geen zorgen meer te maken.

Kortom, voor de alledaagse wijzigingen in business logic hoeft u dus niet meer langs IT. Dit bespaart u kosten aan IT én maakt uw organisatie extreem wendbaar.

 

 

The smart company

Conduct is all about quickly gaining new insights and capitalising on those new insights. It helps you turn your company into a smart company. It does so by making it less dependent on its IT organisation and its change process.

The sluggish IT change process

In many enterprises, the business people are tired of waiting for the IT departments to implement the new desired functionality. First of all requirements gathering, then developing, testing, installing, and also you have to know everything up front. Even with Agile teams they need to know the specifications of the new function all up front. What happens if you change your mind? You have to wait for the next sprint to redevelop. Yet another intake. Again developing, then adapting the test scenarios, and then installing, user acceptance testing, pre-prod testing. And oh wait, did you conform to the acceptance criteria of your application support organisation? Now what’s agile in that?

What if you would have agile business teams instead? No longer waiting for the IT guys? Instead you would have a platform where you add your new insights, see how it behaves. If you like it, you keep it, if not, then not. Just add, and stir, ah well no stirring required. Non-intrusively. Everything else just keeps running.

How to turn into the smart company

How? All you do is listening for events. Do your trick with them, and see what happens. If you like your new trick, maybe others will too. If so, then people will start listening for events you generate. The more they listen, the more your new trick is used. Old tricks, which are no longer used, are marked for removal automatically. No waist goes unnoticed. That’s Conduct. Lean and mean. Quick to change. Hello to cells and stimuli, goodbye to BPM!

Business SCRUM teams

Imagine a SCRUM team with business people only. Or perhaps add a compliancy officer. You want to get more out of the data available to you. Start brainstorming about what all those events imply. What they mean. Can we use those events? Do they really mean something important?Yes, then lets implement them. Add new brain cells to your department, your organisation and continue to grow smarter quickly.

In February this year we will be starting a new IoT project with a business SCRUM team. Conduct has been in beta version for some time now, and time has come to work on the UX of the design interface. Together with accountants and bookkeepers we will be working on Conduct implementation of Mezzo.

If you are interested in how you can grow your company into a smart company quickly, contact us for a demo.