Experiment. Fail fast and fail frequently

 

Fail fast and fail frequently”

Learn fast and learn frequently”.

De term “Faal snel en faal vaak” is geen nieuw concept en wordt al veel toegepast door start-ups en bij softwareontwikkeling. Het betekent door middel van snelle experimenten, het relatief goedkoop verkrijgen van een onschatbare waarde aan inzichten en ideeën. Leren van uitkomsten uit experimenten is wat een organisatie sterker en meer flexibel maakt. Het doel is om de uitkomsten te integreren door de gehele organisatie heen.

Deze nieuwe ontwikkeling zorgt voor een omslag in de cultuur van de gehele organisatie. We zijn opgevoed en opgeleid met de cultuur van: “Hard werken; investeer in tijd, wat leidt tot succes”.

In een relatief korte tijd is dit omgezet in: “Misluk snel en vaak, Leer snel en vaak daarvan”.

Het voordeel is voor de gehele organisatie: het openstaan voor nieuwe en snelle aanpassingen. Met de bereidheid om te experimenteren en snel te leren wordt de organisatie meer gericht op een continue kwaliteitsverbetering. Vergelijk daarbij de lagere opstartkosten van kleinere en kortlopende projecten met de kapitale kosten bij de door IT bedrijven opgelegde mega projecten, die bovendien ook nog vaak mislukken.

Conduct Experiment

Het concept Conduct is ontwikkeld om op een consistente en voorspelbare en vooral flexibele manier bedrijfsprocessen te implementeren en/of aan te passen. Conduct staat voor een concept met vele mogelijkheden die tot dezelfde familie behoren. “Experiment” is een van de toepassingen of applicatie binnen het concept Conduct.

Organisaties hebben de noodzaak om hun huidige applicatieve en database gestuurde modellen om te bouwen naar een data gestuurd model. Het transitie proces naar een data-gestuurde organisatie is moeilijk en vaak zo ontmoedigend dat het maar half wordt ingezet. Wij hebben AvenQure ingericht om, ondersteund met Conduct, deze transformatie naar effectief big data gebruik, te begeleiden.

Hiervoor is het zeven stappenplan ontwikkeld(link) evenals het Conduct Experiment, om deze transitie zowel procesmatig als technisch te begeleiden.

Experiment” levert de business een eenvoudig te bedienen dashboard waarin de onmisbare functionaliteiten van bestaande applicaties zichtbaar zijn, maar waaraan tevens nieuwe functionaliteiten eenvoudig toegevoegd kunnen worden. De ontsluiting van nieuwe en nog ongebruikte data toont hier onmiddellijk zijn nut. Met de introductie van “Experiment” in uw nieuwe gegevensarchitectuur stapt u in een klap verder in ontwikkeling en is het mogelijk om desgewenst afscheid van uw oude applicaties nemen, maar ook van de oude technologie-architectuur die nog gebaseerd is op die applicaties.

Met Conduct Experiment geeft u de Business een krachtige tool om via kortlopende experimenten toepassingen en functionaliteiten neer te zetten. Het Experiment slaagt altijd: ofwel de nieuwe functionaliteiten zijn succesvol en leveren direct nieuwe toepassingen, ofwel met weet gelijk wat er anders moet en hoe! Men start probleemloos weer nieuwe Experiment.

Deze cyclus van continu falen, leren en bereid zijn om nieuwe mogelijkheden te benutten, snel en inzichtelijk, geeft uw organisatie het vertrouwen om de wereld met “Big Data” in te stappen.