De principes van AvenQure

Wetenschappers en ondernemers zijn het erover eens, dat een bedrijf de toekomst moet kunnen voorspellen om werkelijk te floreren en sterker te zijn dan de concurrentie. Voor dit voorspellend vermogen, moet een organisatie in staat zijn om de eerst volgende gebeurtenissen te zien aankomen en op basis daarvan ook te handelen. Voorspellend vermogen ontstaat door eerdere gebeurtenissen te vergelijken met die van nu. Dit concept van voorspellend vermogen is omarmd door de grote IT bedrijven. Maar de realisatie daarvan leidt op dit moment alleen maar tot grotere en meer complexe enterprise systemen. Het komen tot een “Agile” organisatie wordt gesteld als de belofte van het voorspellend vermogen. Maar de meeste, zoniet alle, uitgevoerde implementaties wijzen uit, dat de werkelijkheid precies andersom is: een organisatie moet “Agile” zijn om voorspellend vermogen te ontwikkelen. Omdat organisaties verbonden zijn met alles en iedereen en moeten voldoen aan overheidsreguleringen, zijn de bedrijfsprocessen doorgaans zeer complex en bewerkelijk. Deze last van complexiteiten en bewerkelijkheid moet worden teruggebracht worden om als organisatie “Agile”, ofwel behendig te worden.

Op dit punt springt AvenQure in met de introductie van ons nieuwe innovatieve business engine Conduct. Wij helpen organisaties aan een natuurlijke cyclus waarin u kunt zien wat de stand van zaken is, waar de complexiteit te verminderen en voorspellend vermogen te krijgen. De te nemen stappen hiervoor volgen onze drie principes: Voelen, Aanpassen en Voorspellen.


 

Kies voor voorspellend vermogen

Weg met de handmatige acties, vergroot de betrokkenheid van medewerkers naar een topniveau met Conduct


CONTACT