Mezzo, 100% automatisch verwerken van inkoopfacturen
06/09/2016
The smart company
16/01/2017
Alles

Moeiteloos overstappen op nieuwe wet- en regelgeving.

business, success, technology and office concept - smiling business team with tablet pc computer and papers showing thumbs up in office

Regelmatig vinden wijzigingen plaats in wet- en regelgevingen. Denk maar aan de jaarlijkse wijzigingen in het zorgstelsel, of de wet DBA voor zzp’ers. Het is belangrijk deze regels goed, snel en op tijd te implementeren. Gelukkig zijn er leveranciers die hard werken om telkens weer de ondersteunende software aan te passen. Dat dit niet altijd even makkelijk gaat, is evident als men ziet dat zelfs de Belastingdienst moeite heeft tijdig klaar te zijn. Zolang men niet klaar is, betekent dit over het algemeen handwerk voor de ambtenaren in de departementen, of extra werk voor diegene die met de wijzigingen worden geconfronteerd. Dit gaat dan weer ten koste van tijd, efficiëntie en kost ondernemers uiteindelijk een hoop geld en ergernis.

Wegnemen van rimpeleffect

De oplossing laat zich raden: zorg ervoor dat de aanpassingen in ondersteunende software minimale impact hebben. Niet een minimale aanpassing, maar een voorspelbare, gelijkblijvende impact is één van de doelstellingen van zogenaamde genormaliseerde systemen. Deze genormaliseerde systemen zorgen ervoor dat wijzigingen geen rimpeleffect hebben binnen het systeem. Met andere woorden een wijziging veroorzaakt niet nog meer wijzigingen.

Met Conduct heeft AvenQure een systeem ontwikkeld dat rimpeleffecten weg neemt. Wij doen dit door op een andere manier te kijken naar de meest elementaire vorm van processen in de IT. Processen, in hun meest elementaire vorm kennen input, verwerking, output. Conduct volgt echter het principe van input, verwerking, aanpassing. Het oogt simpel, maar de consequenties hiervan zijn verstrekkend. Die aanpassing zorgt er namelijk voor dat de gevolgen van de verwerking van de input beperkt blijven tot een lokale entiteit. Output daarentegen dringt zich op aan andere componenten in de software. Die componenten moeten op hun beurt iets doen met deze gewijzigde aanlevering. En veroorzaken daardoor zelf weer nieuwe output. Het gevolg is het rimpeleffect.

Versimpel de regelgeving

Voorkomen is beter dan genezen. Dus beter is het om te voorkomen dat de regelgeving te complex wordt. Er zijn vele analytische methodes die kunnen helpen bij het bepalen van de effecten van regels. Voorwaarde daarbij is echter wel dat deze regels zijn toegepast, en het liefst zijn toegepast in een zo realistisch mogelijke omgeving. Door het wegnemen van het rimpeleffect zijn we met Conduct in staat om nieuwe regels toe te voegen zonder dat dit van invloed is op andere, bestaande regels. Immers een wijziging veroorzaakt geen andere wijzigingen. Nieuwe regels kunnen dus parallel draaien aan bestaande regels, wat dus optimaal is in de effectanalyse.

Een bijkomend voordeel van het ontbreken van rimpeleffect is dat voorafgaan aan implementaties geen testprocedures meer nodig zijn. Momenteel worden aanpassingen in IT systemen pas in productie genomen nadat deze uitvoerig getest zijn. Door de aanpassingen klein te houden, probeert men met Agile werken het testen ook te beperken, maar dan nog spreekt men over implementatietijden van weken en moet men toch een keer kijken naar het totaaleffect.

Toetsen van nieuwe regelgeving in conceptfase

Wat nou als je wijzigingen direct kon invoeren zonder tussenkomst IT afdelingen? Dan zou je direct kunnen zien wat het effect van een wijziging echt is, in plaats van theoretische modellen op te stellen. De belastingdienst zou zo nieuwe regelgeving kunnen toetsen en analyseren voordat de wetswijziging überhaupt is ingediend. Andersom is dan ook mogelijk: analyseer de huidige regelgeving en kijk hoe je met versimpelingen in de regelgeving hetzelfde doel kunt bereiken.

Wilt u meer weten over hoe u met Conduct bestaande regelgeving kunt versimpelen, of hoe u snel nieuwe regelgeving kunt toevoegen neem dan contact op met AvenQure en vraag naar versimpeling van regelgeving.