"Big data is de nieuwe olie”

"Big data is te groot om te negeren”

Wat begon als een simpel idee in het begin van 2010, is in een paar jaar uitgegroeid tot een enorme impuls om grip te krijgen op de grootse hoeveelheden data die ons omringt. Historisch gezien hebben organisaties zich beperkt tot legacy RDBMS systemen die organisaties dwingen om alleen met gestructureerde gegevens te werken. Dankzij de snelle ontwikkelingen binnen de informatietechnologie zijn de verwerkingsmogelijkheden van de ongekende hoeveelheid semi-gestructureerde en ongestructureerde gegevens van internet, social media platforms en de aangesloten apparaten in een stroomversnelling gekomen. Tegelijkertijd wordt de behoefte van de gebruikers van deze data aan dieper inzicht in deze opgeslagen gegevens groter.

De groeiende overtuiging dat Big Data een verschuiving in marktpositie en strategie van organisaties met zich meebrengt, roept de onvermijdelijke vragen op of organisaties ook klaar zijn om zich te transformeren tot de wereld van Big data.

Transformatie naar een Big Data Framework kan voor een onderneming ontmoedigend en afschrikwekkend zijn. Echter, een vooruitstrevende organisatie kan simpel starten met het bouwen een Big Data Ecosysteem ondersteund door een robuuste database met analysemogelijkheden. Om meer inzicht te krijgen in de eigen organisatie. Optimaal kan sturen op de beoogde bedrijfsresultaten en een voorsprong op de concurrentie kan realiseren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat early adopters van Big Data Analytics twee keer zoveel kans maken om marktleider binnen hun sector te worden. En binnen hun sector een voorbeeld en baken kan zijn van vooruitstrevendheid en innovativiteit.

AvenQure heeft zes stappen ontwikkeld waarmee organisaties geholpen worden met de introductie en het realiseren van een Big data Framework. Hiermee wordt alle beschikbare data zo efficiënt mogelijk aangewend om de huidige en toekomstige bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Zo kan Big Data gezien worden als de nieuwe olie die we kunnen gebruiken voor tal van nieuwe en nog niet ontdekte mogelijkheden. AvenQure ontzorgt organisaties die in de nieuwe wereld van Big data willen stappen en operationaliseert de gewenste toepassingen.

 
 

Wordt een spelbepaler
Conduct helpt u met een data-visie op de toekomst.


CONTACT